Komentarze

Wystarczy generować zadania za pomocą AI i po problemie. Nie będzie dwóch uczniów z takim samym. Oczywiście wtedy ktoś napisze AI do rozwiązywania ich, ale to już będzie proteza mózgu i uczniowie chyba skumają, co jest nie tak.

@mstankiewicz

próbowałem zmusić chatgpt do wygenerowałnia takich pyatań, ale wypluwało same banały :D

@mstankiewicz @qduaty